باسمه تعالی

 

نشریه علمی روان شناسی قرآن بنیان از تابستان  1400به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۸۸۳۷۶ وابسته به هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران، همراه با مجوز معاونت فرهنگی دانشگاه تهران با همکاری و حمایت علمی استادان دانشگاه‌های الزهراء، تهران، ... راه‌اندازی و منتشر گردید. و در حال حاضر با توجه به محور روان شناسی و علوم تربیتی بر مبنای متون قرآنی و اسلامی مورد تأکید در عنوان نشریه منتشر می‌گردد.

 

شاپای الکترونیک:  ISSN-2980-9517 

 

 

سال آغاز انتشار: 1401
اعتبار نشریه: علمی - تخصصی
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: الکترونیکی
دوره انتشار: دوفصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: مطالعات علوم قرآن و روانشناسی
نوع داوری: داوری بدون نام و 2 داور
میانگین زمان داوری: یک تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
هزینه پردازش و انتشار مقاله: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
آدرس پست الکترونیک نشریه: jqpsy@ut.ac.ir

صاحب امتیاز:
دکتر هادی بهرامی احسان

مدیر مسئول:
دکتر هادی بهرامی احسان

سردبیر:
دکتر هادی بهرامی احسان

دبیر تخصصی:
دکتر منصوره ابوالحسنی

مدیر داخلی:
مهندس سعیده کلانتری

اعضای هیات تحریریه:
دکتر باقر غباری بناب دکتر علی فتحی آشتیانی دکتر مسعود جان بزرگی دکتر عباس پسندیده دکتر مهدی زارع بهرام آبادی دکتر فرامرز سهرابی


دوره انتشار: دو فصلنامه

شاپا الکترونیکی: 2980-9517

بانک ها و نمایه نامه ها

سیویلیکا

...