بسمه تعالی

نشریه علمی روان شناسی قرآن بنیان از تابستان  1400 به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۸۸۳۷۶ وابسته به هسته پژوهشی قرآن و روان‌شناسی دانشگاه تهران، همراه با مجوز معاونت فرهنگی دانشگاه تهران با همکاری و حمایت علمی استادان دانشگاه‌های الزهراء، تهران و ... راه‌اندازی و منتشر گردید. این نشریه با همکاری انجمن ایرانی روانشناسی اسلامی و در حال حاضر با توجه به محور روان‌شناسی و علوم تربیتی بر مبنای متون قرآنی و اسلامی مورد تأکید در عنوان نشریه منتشر می‌گردد.

شاپای الکترونیک:  ISSN-2980-9517 

سال آغاز انتشار: 1401

اعتبار نشریه: علمی - تخصصی

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: الکترونیک
دوره انتشار: دوفصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: مطالعات علوم قرآن و روانشناسی
نوع داوری: داوری بدون نام و 2 داور
میانگین زمان داوری: یک تا شش ماه
روش مأخذنویسیAPA ویرایش هفتم (2020)

هزینه پردازش و انتشار مقالهرایگان

وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان

آدرس پست الکترونیک نشریه: jqpsy@ut.ac.ir
 
 
 

انتشار فراخوان جدید نشریه علمی قرآن و روانشناسی

انجمن ایرانی روان شناسی اسلامی از همه پژوهشگران این حوزه، جهت ارسال مقالات و دستاوردهای پژوهشی خود به نشریه قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران دعوت به عمل می آورد.

هدف اصلی و عمده نشریه علمی روان شناسی قرآن بنیان، ایجاد یک بستر و محیط فکری برای به اشتراک گذاشتن جدیدترین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی (بنیادی، توسعه ای و کاربردی) استادان، دانشجویان و پژوهشگران در حوزه روان شناسی قرآنی و اسلامی با رعایت دو اصل تولید دانش نظری- فنی و حرکت در مرز دانش و معطوف بودن موضوعات به حل یک مساله کلیدی در سطح بین المللی، ملی، منطقه ای و یا نهادی- سازمانی است. غنا بخشیدن به تولیدات حوزه روان شناسی اسلامی؛ ایجاد شبکه نخبگان و خبرگان این حوزه از میان نویسندگان مقالات نشریه؛ ارج نهادن به مطالعات و تحقیقات در حوزه تولیدمحتواهای روان شناسی از قرآن و منابع دینی و اسلامی ؛ مساله محور کردن تحقیقات و پژوهش ها از جمله سایر اهداف نشریه هستند.

 

محورهای دارای اولویت نشریه عبارتند از:

مبانی نظری روانشناسی و علوم تربیتی بر مبنای متون اسلامی و قرآن
—روش های پژوهش های قرآنی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
—انسان شناسی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
—رشد و تحول از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
—مسایل اجتماعی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
—آسیب شناسی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
—سلامت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
—مشاوره و درمان از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
—تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
—زوجیت و خانواده از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
—شخصیت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
—رسانه و ارتباطات از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام
—رزم و دفاع از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام

 

مزایای ارسال مقاله در این نشریه :
 بازه زمانی یک ماهه جهت داوری اولیه مقالات
داوری و چاپ رایگان مقالات

 

پس از چاپ شماره بعدی، نشریه در ارزیابی وزارت علوم قرار خواهد گرفت و مقالات پیشین نیز از امتیاز علمی پژوهشی برخوردار خواهند شد.
امید است با همراهی پژوهشگران این عرصه، تولیدات علمی هرچه بیشتر و موثرتری در عرصه روان شناسی اسلامی رقم بخورد.


 پژوهشگران محترم می توانند آثار و مقالات خود را از طریق سایت مجله ارسال نمایند:
https://qpsj.ut.ac.ir/

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، خرداد 1402 

مدل مفهومی‌ تاب‌آوری روان‌شناختی بر اساس آیات و روایات

صفحه 23-35

راضیه سادات سیدخراسانی؛ محمدصادق شجاعی


نقش پیش بین انواع افسردگی مبتنی بر قرآن در سازگاری زناشویی زنان

صفحه 37-50

نادیه نجاتی؛ کاظم خرم دل؛ فاطمه فیاض؛ مریم صیادشیرازی