باسمه تعالی

 

نشریه علمی روان شناسی قرآن بنیان از تابستان  1400به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۸۸۳۷۶ وابسته به هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران، همراه با مجوز معاونت فرهنگی دانشگاه تهران با همکاری و حمایت علمی استادان دانشگاه‌های الزهراء، تهران، ... راه‌اندازی و منتشر گردید. این نشریه با همکاری انجمن ایرانی روانشناسی اسلامی و در حال حاضر با توجه به محور روان شناسی و علوم تربیتی بر مبنای متون قرآنی و اسلامی مورد تأکید در عنوان نشریه منتشر می‌گردد.

 

شاپای الکترونیک:  ISSN-2980-9517 

 

 

سال آغاز انتشار: 1401
اعتبار نشریه: علمی - تخصصی
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: الکترونیکی
دوره انتشار: دوفصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: مطالعات علوم قرآن و روانشناسی
نوع داوری: داوری بدون نام و 2 داور
میانگین زمان داوری: یک تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
 
هزینه پردازش و انتشار مقاله: رایگان
 
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
آدرس پست الکترونیک نشریه: jqpsy@ut.ac.ir
 
 
 
انتشار فراخوان جدید نشریه علمی قرآن و روانشناسی
 

انجمن ایرانی روان شناسی اسلامی از همه پژوهشگران این حوزه، جهت ارسال مقالات و دستاوردهای پژوهشی خود به نشریه قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران دعوت به عمل می آورد.
 
مزایای ارسال مقاله در این نشریه :
 بازه زمانی یک ماهه جهت داوری اولیه مقالات
داوری و چاپ رایگان مقالات
 
پس از چاپ شماره بعدی، نشریه در ارزیابی وزارت علوم قرار خواهد گرفت و مقالات پیشین نیز از امتیاز علمی پژوهشی برخوردار خواهند شد.
امید است با همراهی پژوهشگران این عرصه، تولیدات علمی هرچه بیشتر و موثرتری در عرصه روان شناسی اسلامی رقم بخورد.

 پژوهشگران محترم می توانند آثار و مقالات خود را از طریق سایت مجله ارسال نمایند:
https://qpsj.ut.ac.ir/
 
 
انجمن_ایرانی_روانشناسی_اسلامی#نشریه_قرآن_و_روانشناسی_دانشگاه_تهران