هدف اصلی و عمده نشریه علمی روان شناسی قرآن بنیان، ایجاد یک بستر و محیط فکری برای به اشتراک گذاشتن جدیدترین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی (بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی) استادان، دانشجویان و پژوهشگران در حوزه روان شناسی قرآنی و اسلامی با رعایت دو اصل تولید دانش نظری- فنی و حرکت در مرز دانش و معطوف بودن موضوعات به حل یک مساله کلیدی در سطح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و یا نهادی- سازمانی است. غنا بخشیدن به تولیدات حوزه روان شناسی اسلامی؛ ایجاد شبکه نخبگان و خبرگان این حوزه از میان نویسندگان مقالات نشریه؛ ارج نهادن به مطالعات و تحقیقات در حوزه تولیدمحتواهای روان شناسی از قرآن و منابع دینی و اسلامی ؛ مساله محور کردن تحقیقات و پژوهش‌ها از جمله سایر اهداف نشریه هستند.

از‌این‌رو، محورهای دارای اولویت نشریه عبارتند از:

 • — مبانی نظری روانشناسی و علوم تربیتی بر مبنای متون اسلامی و قران
 • — روش های پژوهش های قرآنی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
 • —انسان شناسی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
 • —رشد و تحول از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
 • —مسایل اجتماعی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
 • — آسیب شناسی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
 • —سلامت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
 • —مشاوره و درمان از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
 • —تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
 • —زوجیت و خانواده از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
 • —شخصیت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
 • — رسانه و ارتباطات از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
 • — رزم و دفاع از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام